Prace ziemne, rozbiórkowe, rozładunkowe

 • wykopy szeroko i wąskoprzestrzenne (pod fundamenty, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, piwnice itp.),
 • kształtowanie i niwelacja terenu,
 • korytowanie, zasypanie i zagęszczanie kruszywami (według życzeń klienta) dróg i podjazdów do posesji,
 • rekultywacja terenu,
 • porządkowanie terenu przed i po budowie,
 • burzenie budynków,
 • zasypywanie punktu zerowego,
 • wynajem maszyn budowlanych,
 • odwodnienie i drenowanie terenów zielonych oraz wszelkiego rodzaju posesji,
 • rozładunek palet.

Usługi transportowe

 • transport materiałów sypkich oraz budowlanych(ziemia, piasek, żwir, pospółka),
 • wywóz gliny, złomu, gruzu.
Pracie ziemne leszno
Pracie ziemne leszno
Pracie ziemne leszno
Pracie ziemne leszno
Pracie ziemne leszno
Pracie ziemne leszno